პოპულარული სერვისები

პრესოთერაპია

ფავორიტი

30

1

პრესოთერაპია

30

პრესოთერაპია

ფავორიტი

30

1

პრესოთერაპია

30

ხშირად მოთხოვნადი სერვისები

მინერალური წყლის აბაზანა ზედა კიდურების

ფავორიტი

5

1

უროლოგია

ფავორიტი

20

1

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

ფავორიტი

25

1

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

ფავორიტი

25

1

მიკროოყნა - სწორნაწლავის გამორეცხვა

ფავორიტი

15

1

ექიმის კონსულტაცია

ფავორიტი

20

1

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია)

ფავორიტი

20

1

ანტიცელულიტური სარელაქსაციო მასაჟი

ფავორიტი

50

1

ინჰალაცია

ფავორიტი

8

1

ექიმის კონსულტაცია

ფავორიტი

30

1

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

ფავორიტი

50

1

პრესოთერაპია

ფავორიტი

30

1

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ჯგუფური

ფავორიტი

13

1

ელექტროთერაპიული პროცედურები - ფიზიოთერაპია

ფავორიტი

10

1

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ინდივიდუალური

ფავორიტი

15

1

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

ფავორიტი

30

1

ჰიდროკოლონოთერაპია - ნაწლავის ღრმა გამორეცხვა

ფავორიტი

75

1

სარელაქსაციო მასაჟი

ფავორიტი

0

1

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით

ფავორიტი

8

1

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

ფავორიტი

15

1

ხერხემლის კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

ფავორიტი

60

1

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

ფავორიტი

20

1

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

ფავორიტი

12

1

ელექტროთერაპიული პროცედურები - ფიზიოთერაპია

ფავორიტი

25

1

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით

ფავორიტი

15

1

შხაპი "შარკო"

ფავორიტი

20

1

აღმავალი შხაპი

ფავორიტი

8

1

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

ფავორიტი

16

1

აღმავალი შხაპი

ფავორიტი

15

1

ცირკულარული შხაპი

ფავორიტი

8

1