პოპულარული სერვისები

პრესოთერაპია

ფავორიტი

35

1

პრესოთერაპია

35

პრესოთერაპია

ფავორიტი

35

1

პრესოთერაპია

35

ხშირად მოთხოვნადი სერვისები

მინერალური წყლის აბაზანა ზედა კიდურების

ფავორიტი

5

1

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

ფავორიტი

30

1

უროლოგია

ფავორიტი

20

1

პრესოთერაპია

ფავორიტი

35

1

ინჰალაცია

ფავორიტი

10

1

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

ფავორიტი

25

1

მიკროოყნა - სწორნაწლავის გამორეცხვა

ფავორიტი

18

1

ექიმის კონსულტაცია

ფავორიტი

20

1

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია)

ფავორიტი

25

1

ანტიცელულიტური სარელაქსაციო მასაჟი

ფავორიტი

50

1

ელექტროთერაპიული პროცედურები - ფიზიოთერაპია

ფავორიტი

12

1

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ჯგუფური

ფავორიტი

15

1

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

ფავორიტი

50

1

ექიმის კონსულტაცია

ფავორიტი

30

1

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ინდივიდუალური

ფავორიტი

20

1

ჰიდროკოლონოთერაპია - ნაწლავის ღრმა გამორეცხვა

ფავორიტი

85

1

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით

ფავორიტი

10

1

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

ფავორიტი

18

1

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

ფავორიტი

30

1

სარელაქსაციო მასაჟი

ფავორიტი

35

1

ხერხემლის კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

ფავორიტი

60

1

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

ფავორიტი

20

1

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

ფავორიტი

12

1

ელექტროთერაპიული პროცედურები - ფიზიოთერაპია

ფავორიტი

25

1

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით

ფავორიტი

15

1

აღმავალი შხაპი

ფავორიტი

10

1

შხაპი "შარკო"

ფავორიტი

20

1

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

ფავორიტი

20

1

აღმავალი შხაპი

ფავორიტი

15

1

ცირკულარული შხაპი

ფავორიტი

10

1