სარელაქსაციო მასაჟი

ფავორიტი

0

1

სარელაქსაციო მასაჟი

0

მინერალური წყლის აბაზანა ზედა კიდურების

ფავორიტი

5

1

მინერალური წყლის აბაზანა ზედა კიდურების

5

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით

ფავორიტი

8

1

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით

8

ცირკულარული შხაპი

ფავორიტი

8

1

ცირკულარული შხაპი

8

ინჰალაცია

ფავორიტი

8

1

ინჰალაცია

8

აღმავალი შხაპი

ფავორიტი

8

1

აღმავალი შხაპი

8

ელექტროთერაპიული პროცედურები - ფიზიოთერაპია

ფავორიტი

10

1

ელექტროთერაპიული პროცედურები - ფიზიოთერაპია

10

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

ფავორიტი

10

1

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

10

შხაპი "შარკო"

ფავორიტი

10

1

შხაპი "შარკო"

10

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

ფავორიტი

12

1

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

12

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ჯგუფური

ფავორიტი

13

1

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ჯგუფური

13

ცირკულარული შხაპი

ფავორიტი

15

1

ცირკულარული შხაპი

15

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

ფავორიტი

15

1

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

15

მიკროოყნა - სწორნაწლავის გამორეცხვა

ფავორიტი

15

1

მიკროოყნა - სწორნაწლავის გამორეცხვა

15

აღმავალი შხაპი

ფავორიტი

15

1

აღმავალი შხაპი

15

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ინდივიდუალური

ფავორიტი

15

1

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ინდივიდუალური

15

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით

ფავორიტი

15

1

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით

15

ინჰალაცია

ფავორიტი

15

1

ინჰალაცია

15

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

ფავორიტი

16

1

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

16

ექიმის კონსულტაცია

ფავორიტი

20

1

ექიმის კონსულტაცია

20

შხაპი "შარკო"

ფავორიტი

20

1

შხაპი "შარკო"

20

უროლოგია

ფავორიტი

20

1

უროლოგია

20

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია)

ფავორიტი

20

1

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია)

20

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

ფავორიტი

20

1

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

20

სარელაქსაციო მასაჟი

ფავორიტი

0

1

სარელაქსაციო მასაჟი

0

მინერალური წყლის აბაზანა ზედა კიდურების

ფავორიტი

5

1

მინერალური წყლის აბაზანა ზედა კიდურების

5

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით

ფავორიტი

8

1

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით

8

ცირკულარული შხაპი

ფავორიტი

8

1

ცირკულარული შხაპი

8

ინჰალაცია

ფავორიტი

8

1

ინჰალაცია

8

აღმავალი შხაპი

ფავორიტი

8

1

აღმავალი შხაპი

8

ელექტროთერაპიული პროცედურები - ფიზიოთერაპია

ფავორიტი

10

1

ელექტროთერაპიული პროცედურები - ფიზიოთერაპია

10

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

ფავორიტი

10

1

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

10

შხაპი "შარკო"

ფავორიტი

10

1

შხაპი "შარკო"

10

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

ფავორიტი

12

1

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

12

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ჯგუფური

ფავორიტი

13

1

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ჯგუფური

13

ცირკულარული შხაპი

ფავორიტი

15

1

ცირკულარული შხაპი

15

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

ფავორიტი

15

1

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

15

მიკროოყნა - სწორნაწლავის გამორეცხვა

ფავორიტი

15

1

მიკროოყნა - სწორნაწლავის გამორეცხვა

15

აღმავალი შხაპი

ფავორიტი

15

1

აღმავალი შხაპი

15

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ინდივიდუალური

ფავორიტი

15

1

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ინდივიდუალური

15

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით

ფავორიტი

15

1

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით

15

ინჰალაცია

ფავორიტი

15

1

ინჰალაცია

15

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

ფავორიტი

16

1

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

16

ექიმის კონსულტაცია

ფავორიტი

20

1

ექიმის კონსულტაცია

20

შხაპი "შარკო"

ფავორიტი

20

1

შხაპი "შარკო"

20

უროლოგია

ფავორიტი

20

1

უროლოგია

20

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია)

ფავორიტი

20

1

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია)

20

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

ფავორიტი

20

1

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

20