უროლოგია

ფავორიტი

25

1

უროლოგია

25

ელექტროთერაპიული პროცედურები - ფიზიოთერაპია

ფავორიტი

25

1

ელექტროთერაპიული პროცედურები - ფიზიოთერაპია

25

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში ჯგუფური

ფავორიტი

25

1

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში ჯგუფური

25

მიკროოყნა - სწორნაწლავის გამორეცხვა

ფავორიტი

25

1

მიკროოყნა - სწორნაწლავის გამორეცხვა

25

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

ფავორიტი

25

1

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

25

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

ფავორიტი

25

1

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

25

ექიმის ერთჯერადი კონსულტაცია

ფავორიტი

30

1

ექიმის ერთჯერადი კონსულტაცია

30

კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

ფავორიტი

30

1

კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

30

პრესოთერაპია

ფავორიტი

30

1

პრესოთერაპია

30

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია)

ფავორიტი

30

1

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია)

30

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

ფავორიტი

30

1

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

30

ექიმის კონსულტაცია

ფავორიტი

30

1

ექიმის კონსულტაცია

30

სამკურნალო ფიზკულტურა დარბაზში ინდივიდუალური

ფავორიტი

30

1

სამკურნალო ფიზკულტურა დარბაზში ინდივიდუალური

30

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

ფავორიტი

30

1

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

30

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

ფავორიტი

50

1

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

50

ანტიცელულიტური სარელაქსაციო მასაჟი

ფავორიტი

50

1

ანტიცელულიტური სარელაქსაციო მასაჟი

50

პრესოთერაპია

ფავორიტი

50

1

პრესოთერაპია

50

ხერხემლის კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

ფავორიტი

60

1

ხერხემლის კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

60

ჰიდროკოლონოთერაპია - ნაწლავის ღრმა გამორეცხვა

ფავორიტი

75

1

ჰიდროკოლონოთერაპია - ნაწლავის ღრმა გამორეცხვა

75

ჰიდროკოლონოთერაპია - ნაწლავის ღრმა გამორეცხვა

ფავორიტი

80

1

ჰიდროკოლონოთერაპია - ნაწლავის ღრმა გამორეცხვა

80

უროლოგია

ფავორიტი

25

1

უროლოგია

25

ელექტროთერაპიული პროცედურები - ფიზიოთერაპია

ფავორიტი

25

1

ელექტროთერაპიული პროცედურები - ფიზიოთერაპია

25

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში ჯგუფური

ფავორიტი

25

1

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში ჯგუფური

25

მიკროოყნა - სწორნაწლავის გამორეცხვა

ფავორიტი

25

1

მიკროოყნა - სწორნაწლავის გამორეცხვა

25

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

ფავორიტი

25

1

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

25

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

ფავორიტი

25

1

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

25

ექიმის ერთჯერადი კონსულტაცია

ფავორიტი

30

1

ექიმის ერთჯერადი კონსულტაცია

30

კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

ფავორიტი

30

1

კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

30

პრესოთერაპია

ფავორიტი

30

1

პრესოთერაპია

30

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია)

ფავორიტი

30

1

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია)

30

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

ფავორიტი

30

1

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

30

ექიმის კონსულტაცია

ფავორიტი

30

1

ექიმის კონსულტაცია

30

სამკურნალო ფიზკულტურა დარბაზში ინდივიდუალური

ფავორიტი

30

1

სამკურნალო ფიზკულტურა დარბაზში ინდივიდუალური

30

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

ფავორიტი

30

1

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

30

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

ფავორიტი

50

1

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

50

ანტიცელულიტური სარელაქსაციო მასაჟი

ფავორიტი

50

1

ანტიცელულიტური სარელაქსაციო მასაჟი

50

პრესოთერაპია

ფავორიტი

50

1

პრესოთერაპია

50

ხერხემლის კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

ფავორიტი

60

1

ხერხემლის კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

60

ჰიდროკოლონოთერაპია - ნაწლავის ღრმა გამორეცხვა

ფავორიტი

75

1

ჰიდროკოლონოთერაპია - ნაწლავის ღრმა გამორეცხვა

75

ჰიდროკოლონოთერაპია - ნაწლავის ღრმა გამორეცხვა

ფავორიტი

80

1

ჰიდროკოლონოთერაპია - ნაწლავის ღრმა გამორეცხვა

80